Количка - 0,00 лв.

Нямате продукти в количката.

Какво е ePay?

ePay.bg е система за плащанe с банкови карти и микросметки чрез Интернет. Системата предоставя възможност:

1.    На всеки регистриран клиент да пазарува стоки и услуги чрез Интернет, като плаща с банкова карта и/ или със своята микросметка в ePay.bg,

2.    На всеки български търговец или обслужваща организация да приема плащания чрез Интернет с национални дебитни карти с логото на БОРИКА и/или с международни кредитни карти, както и с микросметка в ePay.bg,

3.    На регистрираните потребители да плащат битови сметки за ток, парно отопление, вода, телефон, GSM, кабелна телевизия, както и данъци, такси и осигуровки,

4.    На всеки потребител да получава суми по своята микросметка в ePay.bg.

За разплащане в системата могат да се използват следните платежни средства: дебитна карта с логото на БОРИКА, международни кредитни карти MasterCard, Visa и микросметка. Микросметката е изцяло Интернет базирана, като с нея могат да се плащат и да се получават суми в ePay.bg.

 

Какво е необходимо за функционирането на една такава система?

От страна на клиентите:

1.    Да имат регистрация в системата. Регистрацията се извършва он-лайн в WEB сайта на ePay.bg.

2.    Да имат достъп до Интeрнет

3.    Ако желаят да извършват плащания с карта, трябва да регистрират картата си в ePay.bg, след което да потвърдят желанието да извършват разплащания в Интернет от банкомат - чрез менюто "B-pay" - код за регистрация 60006.

4.    Ако желаят да извършват плащания с микросметка, трябва да захранят микросметката си с парични средства. Микросметката може да се зарежда с банков превод, паричен превод в брой, с банкова карта.

От страна на търговците:

1.    Търговецът трябва да се регистрира в системата и да сключи договор с ePay.bg.

2.    Ако желае да получава плащания с банкови карти, които да постъпват директно по неговата банкова сметка, търговецът трябва да сключи договор с банка за обслужване на виртуален POS терминал,

3.    Ако желае да получава плащания по микросметка в ePay.bg, достатъчно е търговецът да сключи договор с ePay.bg.

4.    Търговецът трябва да осъществи техническа връзка с оператора на системата за обмен на информация, свързана с плащанията.

 

Общи принципи за функциониране на системата:

1.    Клиентът се регистрира в системата. Всеки регистриран клиент получава микросметка в ePay.bg, с която може да извършва плащания. Ако желае да плаща с карта, регистрира еднократно банковата си карта в системата.

2.    Търговецът, от своя страна, също се регистрира в системата, като предоставя информация за виртуалния POS терминал, ако има сключен договор с банка.

3.    Всеки клиент получава клиентски номер (КИН), а търговецът - търговски идентификационен номер (ТИН). Тези два номера са публични и служат за представяне на двете страни една пред друга. Тези номера могат да се съобщават свободно както на клиентите, така и на търговците.

4.    Двете страни, за да участват в системата, имат регистрация, достъпът до която се осъществява с потребителско име, парола и сертификат (опционално). Те са поверителни и се съхраняват от клиента и от търговеца.

5.    Основна особеност на системата е, че търговецът никога не получава специфична информация за клиента или данни за неговата карта. Системата предоставя на търговеца само необходимата информация, че даден КИН е извършил плащане в негова полза.

6.    Банковите карти се регистрират в системата еднократно. Тази информация се съхранява в криптиран вид на сървър, който не е пряко свързан с Интернет и се свързва с КИН на клиента. При плащане, клиентът нарежда на системата да задължи негова карта или микросметка в полза на търговеца, като посочва с кое платежно средство желае да плати.

7.    При плащане с банкова карта по виртуален POS терминал, системата изпраща запитване до картовия оператор БОРИКА, в което се посочват данните за виртуалния POS на търговеца, данните за картата на клиента и сумата на транзакцията. БОРИКА обработва тази информация и връща на системата отговор, дали плащането е извършено или е отхвърлено. Системата предава тази информация на търговеца и в случаите, когато плащането е успешно, търговецът предоставя стоката или услугата на клиента.

8.    При плащане с микросметка, системата проверява наличността и ограниченията по микросметката на клиента и при достатъчно средства и спазени лимити заверява микросметката на получателя със сумата на плащането.

9.    Търговците имат възможност да отменят вече извършено плащане в тяхна полза при възникнали спорове по доставката от тяхна страна.

10.Системата предоставя на двете страни подробни справки за извършените преводи, платените или отказани доставки, лимитите по микросметка за търговец и клиент.

11.Всички плащания се инициират след изрично потвърждение от клиента.

12.Търговците и клиентите могат да изпращат искане за плащане към други клиенти на ePay.bg. Освен това, се предлага възможност за осъществяване на масови плащания с абонаментен характер за търговци, които предоставят стоки или услуги, заплащани периодично.

 

Сигурност чрез ePay

 

Какво е Phishing?

Phishing е когато някой Ви изпрати e-mail, представяйки се от името на даден сайт или организация. В него обикновено Ви уведомяват, че имате съобщение от сайта или че трябва да препотвърдите личните си данни. Предоставя Ви се интернет връзка /link/, която води към страница, визуално наподобяваща на оригиналния сайт. На тази страница ви подканват да въведете потребителското си име и парола. След като ги въведете обикновено Ви препраща към оригиналния сайт. Въведените от Вас данни остават записани на страницата имитатор.

 

Как да се предпазите от Phishing?

1. В момента, в който заредите страница на www.epay.bg, на най-долния ред на браузера се появява жълт катинар. Ако кликнете на катинара можете да получите информация за сертификата на сайта, който задължително трябва да е издаден на /Issued To/ www.epay.bg

2. ePay.bg НИКОГА няма да Ви изпрати e-mail, който съдържа интернет връзка /link/, водещ към страница, на която трябва да си въвеждате потребителско име и парола или приложен файл, който трябва да инсталирате. Ако получите такъв e-mail, то това е Phishing

3. Използването на безплатния e-Сертификат за достъп в ePay.bg и на услугата "Временен SMS код" осигуряват по-високо ниво на защита като допълнителен елемент за вход в системата и извършване на плащане

4. Въвеждайте своите потребителско име и парола само на страници с интернет адрес, започващ по следния начин: https://www.epay.bg

5. Ако считате, че даден e-mail е Phishing, искате допълнителна информация или имате други въпроси може да изпратите съобщение на: support@epay.bg

 

Допълнителни елементи на сигурността

Системата НИКОГА не изисква да въвеждате ПИН кода на вашата карта в Интернет.

Номерът на банковата карта НИКОГА не се въвежда в Интернет, ако сте регистрирали картата си от банкомат.

ePay.bg има сключен индивидуален договор с всяка една банка, издателка на дебитни карти и включена в системата, който регулира използването на картите за плащане в Интернет.

Достъпът до ePay.bg се осъществява чрез потребителско име и парола /и опционално с цифров сертификат/, като се спазват абсолютно всички индустриални стандарти за криптография и сигурност.

Цялата информация, която обменяте с ePay.bg, е криптирана и се осъществява по SSL протокол, като всяка уеб-страница в системата е достъпна само през https://www.epay.bg