Terms and Conditions

Digiteq.com values your excitement in exploring new technology. We prioritize transparency and clear communication, ensuring our promises align with your expectations. Please review our terms and conditions for a clear understanding of our commitment to you.

Delivery Options

At Digiteq.com, we understand that timely and reliable delivery is crucial for a plesant shopping experience. Here's how we ensure that your orders reach you promptly:

1. Order Processing Times:
-Working Day Orders: We process and dispatch orders placed on working days (Monday to Friday) until 15:00 PM East European Time (EET). Orders received after this time will be processed on the next working day.

2. Delivery Schedules and Locations:
- Bulgaria, Romania, and Mainland Greece:
- Most orders are delivered by 10:00 AM, depending on the carrier's schedule and the specific location within these countries.
- Rest of Europe:
- For orders placed on a working day, the delivery time ranges between 3 to 5 days, subject to the carrier's operational schedule and the destination within Europe.

3. Carrier Information:
- We partner with reliable carriers to ensure your order is handled with care. The delivery schedule is subject to the carrier's timings and may vary based on your location.

4. Need Help with Your Order?
- If you have any questions about delivery for a specific location or product, please don't hesitate to contact us at Digiteq. Our customer service team is here to assist you with any queries or concerns you may have.

We at Digiteq.com are committed to providing you with a seamless and efficient delivery experience. Thank you for choosing us for your Tech needs!

1. Order the Product and Specify the Delivery Method

2. You Will Receive an Order Confirmation Message

3. Wait for Your Order to Arrive

4. Pick up Your Order at The Checkout Area

Exchange or Return of Goods

14-дневен период за връщане

Имате право да върнете поръчката си в рамките на 14 календарни дни. Digiteq ООД се стреми да задоволи максимално изискванията на всеки клиент. Възможно е обаче да пожелаете да върнете някои от поръчаните стоки. При връщане стоките не трябва да са с нарушен търговски вид: да липсват опаковка, документация, трайни носители, да няма инсталирана операционна система, да няма видими драскотини по повърхностите на продукта, лицензионните стикери и компонентите на продукт не трябва да липсва.

 

Информация относно упражняването на правото на отказ от договора

Имате право да се откажете от всеки договор от разстояние без да посочвате причина в рамките на 14 дни, с изключение на договорите от разстояние за покупка на стоки.

Срокът за отказ е 14 дни от датата, на която (1) вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, сте завладяли стоките; (2) вие или трета страна, различна от превозвача и посочена от вас, сте завладяли последната стока, в случай на поръчка на няколко стоки, доставени отделно; (3) вие или трета страна, различна от превозвача и посочена от вас, сте завладяли последната партида или част, в случай на доставка на стока, състояща се от множество партиди или части.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (напр. писмо, изпратено по пощата или имейл).

Можете да използвате стандартния формуляр за отказ, предоставен в Общите условия, но не е задължителен. За да спазите крайния срок за отказ, е достатъчно да изпратите вашето съобщение относно упражняването на правото ви на отказ преди изтичането на срока за отказ. Можете също така да попълните и изпратите стандартния формуляр за отказ или онлайн формуляра за отказ по електронен път. Ако използвате тази опция, ние незабавно ще ви изпратим потвърждение за получаване на тегленето.

IV. Ефекти от оттеглянето.

Ако се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички плащания, получени от вас, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за вашето решение да се откажете от този договор. Независимо от предходното изречение, вие поемате преките разходи за връщане на стоките.

Не подлежат на връщане (1) разходите за първоначална доставка на стоките по т. 25 от Общите условия; (2) разходи за предоставената услуга по асемблиране на компютърна конфигурация с компоненти на или избрани от Клиента; (3) начислени суми по т. 70 от Общите условия, в случай че правото на отказ е упражнено в 14-дневния срок от доставката по раздел I по-горе след неоснователна рекламация към нас. Моля, обърнете внимание, че не можем да възстановим никакви такси, добавени от вашата банка във връзка с предоставените платежни услуги за извършване на първоначалното плащане за поръчката.

Ние ще извършим възстановяването по банков път срещу представен сертификат.

Можем да задържим възстановяване на разходите, докато не получим стоките обратно или докато не предоставите доказателство, че сте изпратили обратно стоките, което от двете настъпи по-рано.

От вас се очаква да изпратите обратно или да ни върнете стоките без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сте ни съобщили за отказа си от този договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие носите отговорност за всяка намалена стойност на стоките, произтичаща от манипулиране, различно от това, което е необходимо за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

Подробна информация относно правото Ви на отказ можете да намерите в Общите условия.

Формуляри и допълнителна информация

Общи условия на Digiteq Ltd.
Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договор от разстояние
Онлайн разрешаване на спорове (външна връзка)
Обобщена информация за вашите права в Европейския съюз можете да прочетете на следващата страница (външна връзка) или на страница на Комисията за защита на потребителите - КЗП (външен линк).

Моля, върнете стоката с куриерска фирма Еконт или избран от вас куриер със стандартна доставка, без наложен платеж и попълнен формуляр на адрес:

1784 София, бул. Йерусалим 39-4-3
+359 2 974 09 00

FAQs

My order hasn't arrived yet. Where is it?

 You can track your shipment using the tracking details and courier name we provided after dispatch. If you need further assistance, please don't hesitate to contact us.

Do you deliver on public holidays?

Yes, at Digiteq.com we do deliver on public holidays, following the schedule of our courier partners. Please refer to their specific holiday schedules for more details.

Do you deliver to my postcode?

Yes, at Digiteq.com we deliver to your postcode. During checkout, simply provide your postcode and the delivery price will be calculated based on it.

Is next-day delivery available on all orders?

Yes, next-day delivery is available for most orders in Bulgaria, Romania, and Mainland Greece. Orders placed before 15:00 EET will typically be delivered the next working day, in accordance with the courier's schedule. If you specifically need next-day delivery, we suggest contacting us to confirm.

What are the delivery options?

At Digiteq.com, we provide delivery directly to your address and to courier picking points. Depending on your destination, there may be additional delivery options available.

Need a Help?

  • +359 2 974 09 00
  • Messenger
  • Telegram

Subscribe us

Digiteq - The Best of Tech

At Digiteq.com, our core strength lies in assisting you to select the perfect tech for both your daily life and business needs. We serve as your guide, analyzing the best of technology and utilizing modern tools to identify the ideal tech solutions for you, ranging from high-performance servers for your business to tiny, fun gadgets for your personal use. Our commitment is to make you happy by ensuring you choose and use the right technology at the right time. Our extensive online platform is filled with the latest in tech products, including advanced laptops, tablets, PCs, and a broad spectrum of accessories and peripherals. We focus on enhancing your experience with user-friendly and cutting-edge gadgets, whether for personal enjoyment or professional advancement. Explore our diverse range of high-quality tech solutions, all tailored to fit your lifestyle and budget. At Digiteq.com, you'll find the best of technology, thoughtfully curated to meet your individual needs and business objectives